EDUSKUNNAN HYVÄKSYMÄT LAUSUMAT
HE 313/2010

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lentoasemaverkosta ja -maksuista

Lausuman / lausumien hyväksyminen

Hyväksytty täysistunnossa: 01.03.2011

Lähetetty valtioneuvostolle: 07.03.2011

Lausumat

HE 313/2010 - Lausuma 1

Valiokunta: Liikenne- ja viestintävaliokunta

Eduskunta edellyttää, että turvallisuusviranomaisten lentoasema- ja lennonvarmistuspalveluja koskevat tarpeet selvitetään kattavasti ja turvataan lentoasemapalvelujen osalta näiden viranomaisten lakisääteisten tehtävien toteuttamismahdollisuudet. Liikenne- ja viestintäministeriön tulee antaa asiasta liikenne- ja viestintävaliokunnalle selvitys viimeistään 1.9.2012.

Asiakirjat

Pvm Mietintö
18.02.2011

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö LiVM 27/2010 vp

Pvm

07.03.2011

Eduskunnan vastaus/kirjelmä

Eduskunnan vastaus EV 336/2010 vp

Hallituksen kertomukset ja kertomuksiin liittyvät mietinnöt ja lausunnot

Pvm

29.03.2012

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2011 K 7/2012 vp