EDUSKUNNAN HYVÄKSYMÄT LAUSUMAT
HE 323/2010

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vesienhoidon järjestämisestä annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Lausuman / lausumien hyväksyminen

Hyväksytty täysistunnossa: 09.02.2011

Lähetetty valtioneuvostolle: 10.03.2011

Lausumat

HE 323/2010 - Lausuma 1

Valiokunta: Ympäristövaliokunta

Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin merenhoitoa koskevien suunnitelmien riittäväksi integroimiseksi päällekkäisyyksien välttämiseksi ja varmistaa riittävien resurssien turvaamisen merenhoidon suunnitteluun ja toimeenpanoon.

Asiakirjat

Pvm Mietintö
27.01.2011

Ympäristövaliokunnan mietintö YmVM 19/2010 vp

Pvm

10.03.2011

Eduskunnan vastaus/kirjelmä

Eduskunnan vastaus EV 297/2010 vp

Hallituksen kertomukset ja kertomuksiin liittyvät mietinnöt ja lausunnot

Pvm

29.03.2012

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2011 K 7/2012 vp