EDUSKUNNAN HYVÄKSYMÄT LAUSUMAT
HE 34/2006

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta ja luopumisjärjestelmiä koskevien lakien muuttamisesta

Lausuman / lausumien hyväksyminen

Hyväksytty täysistunnossa: 20.06.2006

Lähetetty valtioneuvostolle: 12.07.2006

Lausumat

HE 34/2006 - Lausuma 1

Valiokunta: Maa- ja metsätalousvaliokunta

Eduskunta edellyttää, että tarpeellinen säännösmuutos luopumistukijärjestelmän soveltamisen mahdollistamiseksi tilusjärjestelyissä toteutetaan riittävän valmistelun jälkeen erillisenä lainsäädäntöhankkeena.

Asiakirjat

Pvm Mietintö
12.06.2006

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö MmVM 8/2006 vp

Pvm

12.07.2006

Eduskunnan vastaus/kirjelmä

Eduskunnan vastaus EV 91/2006 vp

Hallituksen kertomukset ja kertomuksiin liittyvät mietinnöt ja lausunnot

Pvm

30.03.2007

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2006 K 4/2007 vp

Pvm

28.03.2008

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2007 K 2/2008 vp

Pvm

27.03.2009

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2008 K 1/2009 vp

Pvm

30.03.2010

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2009 K 5/2010 vp

Valmistunut

16.06.2010

Mietintö / Lausunto

Maa- ja metsätalousvaliokunnan lausunto MmVL 11/2010 vp