HE 35/2006

EDUSKUNNAN HYVÄKSYMÄT LAUSUMAT
HE 35/2006

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maaseudun kehittämiseen liittyvien ohjelmien hallinnoinnista

Lausuman / lausumien hyväksyminen

Hyväksytty täysistunnossa: 08.06.2006

Lähetetty valtioneuvostolle: 14.06.2006

Lausumat

HE 35/2006 - Lausuma 1

Valiokunta: Maa- ja metsätalousvaliokunta

Eduskunta edellyttää, että ehdotetusta laista kunnille mahdollisesti aiheutuvat lisäkustannukset tulee korvata täysimääräisesti.

Asiakirjat

Pvm Mietintö
31.05.2006

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö MmVM 4/2006 vp

Pvm

14.06.2006

Eduskunnan vastaus/kirjelmä

Eduskunnan vastaus EV 72/2006 vp

Hallituksen kertomukset ja kertomuksiin liittyvät mietinnöt ja lausunnot

Pvm

30.03.2007

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2006 K 4/2007 vp

Pvm

28.03.2008

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2007 K 2/2008 vp

Pvm

27.03.2009

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2008 K 1/2009 vp

Pvm

30.03.2010

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2009 K 5/2010 vp

Pvm

29.04.2011

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2010 K 2/2011 vp

Valmistunut

16.09.2011

Mietintö / Lausunto

Maa- ja metsätalousvaliokunnan lausunto MmVL 3/2011 vp