EDUSKUNNAN HYVÄKSYMÄT LAUSUMAT
HE 353/2014

Hallituksen esitys eduskunnalle kalataloushallinnon uudelleen organisointia koskevaksi lainsäädännöksi

Lausuman / lausumien hyväksyminen

Hyväksytty täysistunnossa: 24.02.2015

Lähetetty valtioneuvostolle: 26.02.2015

Lausumat

HE 353/2014 - Lausuma 1

Valiokunta: Maa- ja metsätalousvaliokunta

Eduskunta edellyttää, että kalataloushallinnon organisaatiouudistuksen vaikutuksia seurataan sekä asiakkaan että hallinnon näkökulmasta ja seurannan tuloksista toimitetaan maa- ja metsätalousvaliokunnalle selvitys 1.11.2016 mennessä.

Asiakirjat

Pvm Mietintö
11.02.2015

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö MmVM 30/2014 vp

Pvm

26.02.2015

Eduskunnan vastaus/kirjelmä

Eduskunnan vastaus EV 301/2014 vp