EDUSKUNNAN HYVÄKSYMÄT LAUSUMAT
HE 37/2007

Hallituksen esitys eduskunnalle asevelvollisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lausuman / lausumien hyväksyminen

Hyväksytty täysistunnossa: 11.12.2007

Lähetetty valtioneuvostolle: 20.12.2007

Lausumat

HE 37/2007 - Lausuma 1

Valiokunta: Puolustusvaliokunta

Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy toimiin varusmiespalvelusajan ottamiseksi huomioon eläkkeen määräytymisessä sekä kotiuttamisrahan maksamiseksi palveluksesta kotiutuville. Eduskunta edellyttää lisäksi, että asevelvollisille kuuluvia taloudellisia etuuksia kehitetään edelleen.

Asiakirjat

Pvm Mietintö
23.11.2007

Puolustusvaliokunnan mietintö PuVM 1/2007 vp

Pvm

20.12.2007

Eduskunnan vastaus/kirjelmä

Eduskunnan vastaus EV 110/2007 vp

Hallituksen kertomukset ja kertomuksiin liittyvät mietinnöt ja lausunnot

Pvm

28.03.2008

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2007 K 2/2008 vp

Valmistunut

08.05.2008

Mietintö / Lausunto

Puolustusvaliokunnan lausunto PuVL 3/2008 vp

Pvm

27.03.2009

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2008 K 1/2009 vp

Valmistunut

02.06.2009

Mietintö / Lausunto

Puolustusvaliokunnan lausunto PuVL 5/2009 vp

Pvm

30.03.2010

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2009 K 5/2010 vp

Pvm

29.04.2011

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2010 K 2/2011 vp

Pvm

29.03.2012

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2011 K 7/2012 vp