EDUSKUNNAN HYVÄKSYMÄT LAUSUMAT
HE 44/1998

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi aravalain 14 §:n kumoamisesta

Lausuman / lausumien hyväksyminen

Hyväksytty täysistunnossa: 29.05.1998

Lähetetty valtioneuvostolle:

Lausumat

HE 44/1998 - Lausuma 1

Valiokunta: YmV

Eduskunta edellyttää hallituksen huolehtivan perusparannuslainojen lainaehtojen muuttamisesta arava-asetuksessa (1587/1993) sellaisiksi, ettei nyt hyväksytyllä lainmuutoksella ole olennaista vaikutusta vuokralaisten asumismenoihin.

Asiakirjat

Pvm Mietintö
19.05.1998

Ympäristövaliokunnan mietintö YmVM 1/1998 vp

Pvm

29.05.1998

Eduskunnan vastaus/kirjelmä

Eduskunnan vastaus EV 41/1998 vp