HE 44/2002

EDUSKUNNAN HYVÄKSYMÄT LAUSUMAT
HE 44/2002

Hallituksen esitys eduskunnalle rikosoikeuden yleisiä oppeja koskevan lainsäädännön uudistamiseksi

Lausuman / lausumien hyväksyminen

Hyväksytty täysistunnossa: 31.01.2003

Lähetetty valtioneuvostolle: 15.05.2003

Lausumat

HE 44/2002 - Lausuma 1

Valiokunta: Lakivaliokunta

Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin rikesakkosäännösten uudistamiseksi.

HE 44/2002 - Lausuma 2

Valiokunta: Lakivaliokunta

Eduskunta edellyttää, että hallitus selvittää, täyttääkö blankorangaistussäännökset rikosoikeudellisen laillisuusperiaatteen vaatimukset ja ryhtyy tarvittaessa toimenpiteisiin lainsäädännön uudistamiseksi.

HE 44/2002 - Lausuma 3

Valiokunta: Lakivaliokunta

Eduskunta edellyttää, että ennen rikoslain voimaantuloa hallitus varmistaa, että rikoslain ja mielenterveyslain säännökset mahdollistavat vaarallisten syyntakeettomana rangaistukseen tuomitsematta jätettyjen tahdosta riippumattoman hoidon.

Asiakirjat

Pvm Mietintö
21.01.2003

Lakivaliokunnan mietintö LaVM 28/2002 vp

Pvm

15.05.2003

Eduskunnan vastaus/kirjelmä

Eduskunnan vastaus EV 261/2002 vp

Hallituksen kertomukset ja kertomuksiin liittyvät mietinnöt ja lausunnot

Pvm

02.04.2004

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2003 K 1/2004 vp

Pvm

01.04.2005

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2004 K 3/2005 vp

Pvm

31.03.2006

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2005 K 4/2006 vp

Pvm

30.03.2007

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2006 K 4/2007 vp

Pvm

28.03.2008

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2007 K 2/2008 vp

Pvm

27.03.2009

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2008 K 1/2009 vp

Pvm

30.03.2010

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2009 K 5/2010 vp

Pvm

29.04.2011

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2010 K 2/2011 vp

Pvm

29.03.2012

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2011 K 7/2012 vp

Valmistunut

13.06.2012

Mietintö / Lausunto

Lakivaliokunnan lausunto LaVL 8/2012 vp

​​​​