EDUSKUNNAN HYVÄKSYMÄT LAUSUMAT
HE 45/2002

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi osa-aikaeläkettä ja yksilöllistä varhaiseläkettä koskevien säännösten muuttamisesta

Lausuman / lausumien hyväksyminen

Hyväksytty täysistunnossa: 17.06.2002

Lähetetty valtioneuvostolle: 20.06.2002

Lausumat

HE 45/2002 - Lausuma 1

Valiokunta: Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Eduskunta edellyttää, että hallitus selvittää työttömyyseläkkeen saamiseen liittyvät ongelmat niiden osalta, jotka eivät täytä työttömyyseläkkeen ehtona olevaa työttömyyspäivärahan saamisen edellytystä ennen 1.1.1994 voimassa olleiden peruspäivärahan tarveharkintaa koskevien säännösten vuoksi ja ryhtyy selvityksen pohjalta tarvittaessa toimenpiteisiin.

Asiakirjat

Pvm Mietintö
11.06.2002

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 18/2002 vp

Pvm

20.06.2002

Eduskunnan vastaus/kirjelmä

Eduskunnan vastaus EV 104/2002 vp

Hallituksen kertomukset ja kertomuksiin liittyvät mietinnöt ja lausunnot

Pvm

02.04.2004

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2003 K 1/2004 vp

Pvm

01.04.2005

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2004 K 3/2005 vp

Pvm

31.03.2006

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2005 K 4/2006 vp

Pvm

30.03.2007

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2006 K 4/2007 vp

Valmistunut

29.05.2007

Mietintö / Lausunto

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan lausunto StVL 4/2007 vp

Pvm

28.03.2008

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2007 K 2/2008 vp

Valmistunut

09.05.2008

Mietintö / Lausunto

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan lausunto StVL 8/2008 vp