EDUSKUNNAN HYVÄKSYMÄT LAUSUMAT
HE 47/1996

Hallituksen esitys eduskunnalle osuuspankkien yhteenliittymää koskevaksi lainsäädännöksi

Lausuman / lausumien hyväksyminen

Hyväksytty täysistunnossa: 18.06.1996

Lähetetty valtioneuvostolle:

Lausumat

HE 47/1996 - Lausuma 1

Valiokunta: Talousvaliokunta

Eduskunta edellyttää, että ennen kuin valtiovarainministeriö vahvistaa keskusyhteisön säännöt, ministeriön tulee saada rahoitustarkastukselta lausunto siitä, että keskusyhteisön riskienhallinta on järjestetty rahoitustarkastuksen hyväksymällä tavalla ja että rahoitustarkastus on saanut luottolaitostoiminnasta annetun lain 10 §:ssä tarkoitetun selvityksen keskusyhteisön omistajista ja hallintohenkilöistä ja varmistunut siitä, että keskusyhteisöä tullaan johtamaan ammattitaitoisesti sekä terveiden ja varovaisten liikeperiaatteiden mukaisesti.

Asiakirjat

Pvm Mietintö
11.06.1996

Talousvaliokunnan mietintö TaVM 13/1996 vp

Pvm

18.06.1996

Eduskunnan vastaus/kirjelmä

Eduskunnan vastaus EV 106/1996 vp