HE 47/2011

EDUSKUNNAN HYVÄKSYMÄT LAUSUMAT
HE 47/2011

Hallituksen esitys eduskunnalle adoptiota koskevan lainsäädännön uudistamiseksi sekä lasten adoptiota koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen hyväksymiseksi ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lausuman / lausumien hyväksyminen

Hyväksytty täysistunnossa: 07.12.2011

Lähetetty valtioneuvostolle: 22.12.2011

Lausumat

HE 47/2011 - Lausuma 1

Valiokunta: Lakivaliokunta

Eduskunta edellyttää, että oikeusministeriö seuraa ja arvioi adoptionhakijan enimmäisikää koskevan vaatimuksen samoin kuin adoptionhakijan enimmäisikää sekä adoptionhakijan ja adoptoitavan lapsen enimmäisikäeroa koskevien vaatimusten yhtäaikaisen voimassaolon vaikutuksia ja antaa lakivaliokunnalle vuoden 2014 loppuun mennessä selvityksen asiasta.

Asiakirjat

Pvm Mietintö
30.11.2011

Lakivaliokunnan mietintö LaVM 9/2011 vp

Pvm

22.12.2011

Eduskunnan vastaus/kirjelmä

Eduskunnan vastaus EV 84/2011 vp

​​​​