HE 48/2008

EDUSKUNNAN HYVÄKSYMÄT LAUSUMAT
HE 48/2008

Hallituksen esitys eduskunnalle sähköisen viestinnän tietosuojalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Lausuman / lausumien hyväksyminen

Hyväksytty täysistunnossa: 04.03.2009

Lähetetty valtioneuvostolle: 10.03.2009

Lausumat

HE 48/2008 - Lausuma 1

Valiokunta: Liikenne- ja viestintävaliokunta

Eduskunta edellyttää, että tämän lainuudistuksen tavoitteiden toteutumista ja sen soveltamista, mm. yhteisötilaajien toimesta, seurataan ja arvioidaan kattavasti. Liikenne- ja viestintäministeriön on annettava liikenne- ja viestintävaliokunnalle asiasta selvitys vuoden 2010 loppuun mennessä.

HE 48/2008 - Lausuma 2

Valiokunta: Liikenne- ja viestintävaliokunta

Eduskunta edellyttää, että tämän lakiesityksen esiin nostamat mahdolliset puutteet tai epäselvyydet poliisin toimintavaltuuksissa, esimerkiksi selvitettäessä yrityssalaisuuksiin liittyviä väärinkäytöksiä ja rikoksia, selvitetään pikaisesti ja tarvittaessa jo ennen pakkokeinolainsäädännön laajempaa uudistusta.

Asiakirjat

Pvm Mietintö
12.12.2008

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö LiVM 19/2008 vp

Pvm

10.03.2009

Eduskunnan vastaus/kirjelmä

Eduskunnan vastaus EV 3/2009 vp

​​​​