EDUSKUNNAN HYVÄKSYMÄT LAUSUMAT
HE 49/2000

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vähittäiskaupan aukioloajoista ja elinkeinon harjoittamisen oikeudesta annetun lain 3 §:n 23 kohdan kumoamisesta

Lausuman / lausumien hyväksyminen

Hyväksytty täysistunnossa: 05.12.2000

Lähetetty valtioneuvostolle: 05.12.2000

Lausumat

HE 49/2000 - Lausuma 1

Valiokunta: Talousvaliokunta

Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto seuraa vähittäiskaupan sekä parturi- ja kampaamoliikkeen aukioloajoista annetun lain vaikutuksia työntekijöiden asemaan ja päivittäistavarakaupan jakautumiseen erityyppisissä liikkeissä.

HE 49/2000 - Lausuma 2

Valiokunta: Talousvaliokunta

Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto antaa eduskunnan asianomaiselle valiokunnalle vuosittain selvityksen vähittäiskaupan muutoksista ja eduskunnalle perusteellisen selonteon vähittäiskaupan kehityksestä, kun laki on ollut voimassa 3 - 5 vuotta. Lakiin ei tule ehdottaa muutoksia, ennen kuin eduskunta on käsitellyt edellä mainitun selonteon.

Asiakirjat

Pvm Mietintö
23.11.2000

Talousvaliokunnan mietintö TaVM 32/2000 vp

Pvm

05.12.2000

Eduskunnan vastaus/kirjelmä

Eduskunnan vastaus EV 176/2000 vp

Hallituksen kertomukset ja kertomuksiin liittyvät mietinnöt ja lausunnot

Pvm

02.04.2004

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2003 K 1/2004 vp

Pvm

01.04.2005

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2004 K 3/2005 vp

Valmistunut

04.05.2005

Mietintö / Lausunto

Talousvaliokunnan lausunto TaVL 13/2005 vp

Pvm

31.03.2006

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2005 K 4/2006 vp

Valmistunut

15.06.2006

Mietintö / Lausunto

Talousvaliokunnan lausunto TaVL 21/2006 vp