HE 50/2001

EDUSKUNNAN HYVÄKSYMÄT LAUSUMAT
HE 50/2001

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi hukkakauran torjunnasta

Lausuman / lausumien hyväksyminen

Hyväksytty täysistunnossa: 10.12.2001

Lähetetty valtioneuvostolle: 16.01.2002

Lausumat

HE 50/2001 - Lausuma 1

Valiokunta: Maa- ja metsätalousvaliokunta

Eduskunta edellyttää hukkakauran torjunnan tehostamiseksi, että valtion talousarvioesityksessä osoitetaan vuosittain riittävät varat niin hukkakauran valvontatoimenpiteisiin kuin hukkakauran torjunnasta aiheutuvien kustannusten korvaamiseen ja että hukkakauran torjunnassa vallitsevasta tilanteesta maassamme toimitetaan vuosittain selvitys eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunnalle.

Asiakirjat

Pvm Mietintö
05.12.2001

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö MmVM 17/2001 vp

Pvm

16.01.2002

Eduskunnan vastaus/kirjelmä

Eduskunnan vastaus EV 213/2001 vp

Hallituksen kertomukset ja kertomuksiin liittyvät mietinnöt ja lausunnot

Pvm

02.04.2004

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2003 K 1/2004 vp

Pvm

01.04.2005

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2004 K 3/2005 vp

Valmistunut

30.09.2005

Mietintö / Lausunto

Maa- ja metsätalousvaliokunnan lausunto MmVL 11/2005 vp

Pvm

31.03.2006

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2005 K 4/2006 vp

Pvm

30.03.2007

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2006 K 4/2007 vp

Pvm

28.03.2008

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2007 K 2/2008 vp

Pvm

27.03.2009

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2008 K 1/2009 vp

Valmistunut

16.06.2009

Mietintö / Lausunto

Maa- ja metsätalousvaliokunnan lausunto MmVL 16/2009 vp

Pvm

30.03.2010

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2009 K 5/2010 vp

Pvm

29.04.2011

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2010 K 2/2011 vp

Pvm

29.03.2012

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2011 K 7/2012 vp

​​​​