HE 51/1997

EDUSKUNNAN HYVÄKSYMÄT LAUSUMAT
HE 51/1997

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi verohallintolain muuttamisesta

Lausuman / lausumien hyväksyminen

Hyväksytty täysistunnossa: 13.06.1997

Lausumat

HE 51/1997 - Lausuma 1

Valiokunta: Valtiovarainvaliokunta

Eduskunta edellyttää, että oikaisulautakuntia koskevat lainsäädäntökysymykset saatetaan eduskunnan päätettäväksi syksyllä 1997 ja että tässä yhteydessä otetaan käyttöön erityinen konserniveroviraston käsittelemiä asioita käsittelevä oikaisulautakunta.

Asiakirjat

Pvm Mietintö
03.06.1997

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 11/1997 vp

Pvm

13.06.1997

Eduskunnan vastaus/kirjelmä

Eduskunnan vastaus EV 86/1997 vp