HE 53/1998

EDUSKUNNAN HYVÄKSYMÄT LAUSUMAT
HE 53/1998

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verotusmenettelystä annetun lain ja ennakkoperintälain 27 §:n muuttamisesta

Lausuman / lausumien hyväksyminen

Hyväksytty täysistunnossa: 16.06.1998

Lausumat

HE 53/1998 - Lausuma 1

Valiokunta:

Eduskunta edellyttää, että hallitus seuraa verotusmenettelyn kehittymistä ja sen yhdenmukaisuutta eri puolilla maata sekä myös sitä, ettei pieniä osakeyhtiöitä ilman painavia perusteita sivuuteta verotuksessa.

Asiakirjat

Pvm Mietintö
Pvm

16.06.1998

Eduskunnan vastaus/kirjelmä

Eduskunnan vastaus EV 79/1998 vp