HE 54/1998

EDUSKUNNAN HYVÄKSYMÄT LAUSUMAT
HE 54/1998

Hallituksen esitys eduskunnalle verontilityslaiksi ja laiksi tuloverolain 124 §:n muuttamisesta

Lausuman / lausumien hyväksyminen

Hyväksytty täysistunnossa: 17.06.1998

Lausumat

HE 54/1998 - Lausuma 1

Valiokunta: Valtiovarainvaliokunta

Eduskunta edellyttää, että hallitus selvittää pikaisesti mahdollisuudet alentaa seurakuntien yhteisöverotuotto-osuutta joko suoraan kuntien hyväksi tai ohjattavaksi valtion osuuden korotuksen kautta vaikeuksissa olevien kuntien auttamiseksi, jolloin samassa yhteydessä selvitettäisiin myös seurakuntatyönantajan sosiaalivakuutusmaksujen taso.

Asiakirjat

Pvm Mietintö
05.06.1998

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 18/1998 vp

Pvm

17.06.1998

Eduskunnan vastaus/kirjelmä

Eduskunnan vastaus EV 75/1998 vp