EDUSKUNNAN HYVÄKSYMÄT LAUSUMAT
HE 54/1999

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kirjastolain 12 §:n muuttamisesta

Lausuman / lausumien hyväksyminen

Hyväksytty täysistunnossa: 22.10.1999

Lähetetty valtioneuvostolle: 22.10.1999

Lausumat

HE 54/1999 - Lausuma 1

Valiokunta: Sivistysvaliokunta

Eduskunta edellyttää, että hallitus laatii suunnitelman, jonka mukaisesti nyt veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovaroista rahoitettavat lakisääteiset valtionosuudet siirretään yleisistä budjettivaroista katettavaksi.

Asiakirjat

Pvm Mietintö
07.10.1999

Sivistysvaliokunnan mietintö SiVM 1/1999 vp

Pvm

22.10.1999

Eduskunnan vastaus/kirjelmä

Eduskunnan vastaus EV 44/1999 vp