EDUSKUNNAN HYVÄKSYMÄT LAUSUMAT
HE 57/2004

Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden verolakien muuttamiseksi

Lausuman / lausumien hyväksyminen

Hyväksytty täysistunnossa: 01.06.2004

Lähetetty valtioneuvostolle: 11.06.2004

Lausumat

HE 57/2004 - Lausuma 1

Valiokunta: Valtiovarainvaliokunta

Eduskunta edellyttää, että hallitus selvittää veronkantoon liittyvien korkojen perusteita tarkemmin mahdollisimman oikeudenmukaisen ja neutraalin tason varmistamiseksi.

Asiakirjat

Pvm Mietintö
18.05.2004

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 4/2004 vp

Pvm

11.06.2004

Eduskunnan vastaus/kirjelmä

Eduskunnan vastaus EV 63/2004 vp

Hallituksen kertomukset ja kertomuksiin liittyvät mietinnöt ja lausunnot

Pvm

01.04.2005

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2004 K 3/2005 vp

Pvm

31.03.2006

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2005 K 4/2006 vp

Pvm

30.03.2007

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2006 K 4/2007 vp

Pvm

28.03.2008

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2007 K 2/2008 vp

Pvm

27.03.2009

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2008 K 1/2009 vp

Valmistunut

08.05.2009

Mietintö / Lausunto

Valtiovarainvaliokunnan lausunto VaVL 10/2009 vp