HE 58/2013

EDUSKUNNAN HYVÄKSYMÄT LAUSUMAT
HE 58/2013

Hallituksen esitys eduskunnalle syyteneuvottelua koskevaksi lainsäädännöksi ja syyttämättä jättämistä koskevien säännösten uudistamiseksi

Lausuman / lausumien hyväksyminen

Hyväksytty täysistunnossa: 18.06.2014

Lähetetty valtioneuvostolle: 23.06.2014

Lausumat

HE 58/2013 - Lausuma 1

Valiokunta: Lakivaliokunta

Eduskunta edellyttää, että oikeusministeriö seuraa ja arvioi syyteneuvottelua koskevan lainsäädännön soveltamista ja toimeenpanoa edellä todettujen periaatteellisten ongelmien ja järjestelmän uutuuden vuoksi ja antaa lakivaliokunnalle selvityksen lainsäädännön toimivuudesta vuoden 2017 loppuun mennessä.

Asiakirjat

Pvm Mietintö
06.06.2014

Lakivaliokunnan mietintö LaVM 5/2014 vp

Pvm

23.06.2014

Eduskunnan vastaus/kirjelmä

Eduskunnan vastaus EV 68/2014 vp

​​​​