HE 59/2004

EDUSKUNNAN HYVÄKSYMÄT LAUSUMAT
HE 59/2004

Hallituksen esitys eduskunnalle ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen muutosten sekä alusten ja satamarakenteiden kansainvälisen turvasäännöstön hyväksymisestä sekä laeiksi yleissopimuksen liitteen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, eräiden alusten ja niitä palvelevien satamarakenteiden turvatoimista ja turvatoimien valvonnasta, alusrekisterilain muuttamisesta ja rajavartiolaitoksesta annetun lain muu ttamisesta

Lausuman / lausumien hyväksyminen

Hyväksytty täysistunnossa: 08.06.2004

Lähetetty valtioneuvostolle: 09.06.2004

Lausumat

HE 59/2004 - Lausuma 1

Valiokunta: Liikenne- ja viestintävaliokunta

Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto ryhtyy pikaisesti toimiin saattaakseen matkustajaluetteloita koskevan sääntelyn vastaamaan perustuslain vaatimuksia.

Asiakirjat

Pvm Mietintö
02.06.2004

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö LiVM 14/2004 vp

Pvm

09.06.2004

Eduskunnan vastaus/kirjelmä

Eduskunnan vastaus EV 79/2004 vp

Hallituksen kertomukset ja kertomuksiin liittyvät mietinnöt ja lausunnot

Pvm

01.04.2005

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2004 K 3/2005 vp

Valmistunut

11.05.2005

Mietintö / Lausunto

Liikenne- ja viestintävaliokunnan lausunto LiVL 9/2005 vp

Pvm

31.03.2006

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2005 K 4/2006 vp

Valmistunut

05.05.2006

Mietintö / Lausunto

Liikenne- ja viestintävaliokunnan lausunto LiVL 8/2006 vp

Pvm

30.03.2007

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2006 K 4/2007 vp

Valmistunut

07.06.2007

Mietintö / Lausunto

Liikenne- ja viestintävaliokunnan lausunto LiVL 2/2007 vp

Pvm

28.03.2008

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2007 K 2/2008 vp

Valmistunut

10.06.2008

Mietintö / Lausunto

Liikenne- ja viestintävaliokunnan lausunto LiVL 13/2008 vp

Pvm

27.03.2009

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2008 K 1/2009 vp

Valmistunut

11.06.2009

Mietintö / Lausunto

Liikenne- ja viestintävaliokunnan lausunto LiVL 16/2009 vp

Pvm

30.03.2010

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2009 K 5/2010 vp

Valmistunut

27.05.2010

Mietintö / Lausunto

Liikenne- ja viestintävaliokunnan lausunto LiVL 9/2010 vp

​​​​