HE 6/1997

EDUSKUNNAN HYVÄKSYMÄT LAUSUMAT
HE 6/1997

Hallituksen esitys eduskunnalle oikeudenkäyttöä, viranomaisia ja yleistä järjestystä vastaan kohdistuvia rikoksia sekä seksuaalirikoksia koskevien säännösten uudistamiseksi

Lausuman / lausumien hyväksyminen

Hyväksytty täysistunnossa: 15.06.1998

Lausumat

HE 6/1997 - Lausuma 1

Valiokunta:

Eduskunta edellyttää, että hallitus sisällyttää vuotta 2001 koskevaan hallituksen kertomukseen selvityksen siitä, miten uusia seksuaalirikossäännöksiä on sovellettu viranomaistoiminnassa ja oikeuskäytännössä.

Asiakirjat

Pvm Mietintö
Pvm

15.06.1998

Eduskunnan vastaus/kirjelmä

Eduskunnan vastaus EV 60/1998 vp