HE 6/2014

EDUSKUNNAN HYVÄKSYMÄT LAUSUMAT
HE 6/2014

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rahankeräyslain muuttamisesta

Lausuman / lausumien hyväksyminen

Hyväksytty täysistunnossa: 17.06.2014

Lähetetty valtioneuvostolle: 23.06.2014

Lausumat

HE 6/2014 - Lausuma 1

Valiokunta: Hallintovaliokunta

Eduskunta edellyttää, että rahankeräyslainsäädännön muutostarpeita koskevaa selvitystyötä kiirehditään ja että selvitystyössä arvioidaan eri vaihtoehtoja rahankeräystoiminnan järjestämiseksi, mukaan lukien mahdollisuudet ilmoitusperusteisen järjestelmän käyttöönottoon, ja tarkastellaan lain uudistamista myös joukkorahoituksen kehittämis- ja sääntelytarpeiden näkökulmasta. Arvioinnissa on kiinnitettävä huomiota myös rahankeräysten tehokkaaseen valvontaan ja siihen, miten rahankeräysten luotettavuus ja kohdentuminen lailliseen toimintaan varmistetaan.

Asiakirjat

Pvm Mietintö
06.06.2014

Hallintovaliokunnan mietintö HaVM 13/2014 vp

Pvm

23.06.2014

Eduskunnan vastaus/kirjelmä

Eduskunnan vastaus EV 69/2014 vp

​​​​