EDUSKUNNAN HYVÄKSYMÄT LAUSUMAT
HE 61/1999

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Metsäntutkimuslaitoksesta

Lausuman / lausumien hyväksyminen

Hyväksytty täysistunnossa: 23.11.1999

Lähetetty valtioneuvostolle: 23.11.1999

Lausumat

HE 61/1999 - Lausuma 1

Valiokunta: Maa- ja metsätalousvaliokunta

Eduskunta edellyttää, että Metsäntutkimuslaitoksen työjärjestyksen vahvistaminen määritellään Metsäntutkimuslaitoksen johtokunnan tehtäväksi.

HE 61/1999 - Lausuma 2

Valiokunta: Maa- ja metsätalousvaliokunta

Eduskunta edellyttää, että asetuksella määritellään Metsäntutkimuslaitoksen johtokunnan tehtäväksi nimittää myös tutkimuskeskuksen johtajat samoin kuin tutkimusasemien johtajat.

HE 61/1999 - Lausuma 3

Valiokunta: Maa- ja metsätalousvaliokunta

Eduskunta edellyttää, että pääosa Metsäntutkimuslaitoksen nyt hallinnoimista kansallis- ja luonnonpuistoista sekä muista suojelualueista tulee siirtää Metsähallituksen hallintaan.

Asiakirjat

Pvm Mietintö
17.11.1999

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö MmVM 6/1999 vp

Pvm

23.11.1999

Eduskunnan vastaus/kirjelmä

Eduskunnan vastaus EV 85/1999 vp