EDUSKUNNAN HYVÄKSYMÄT LAUSUMAT
HE 61/2006

Hallituksen esitys eduskunnalle ajoneuvolain ja eräiden muiden ajoneuvojen rekisteröintiä koskevia säännöksiä sisältävien lakien sekä ajoneuvoverolain muuttamisesta

Lausuman / lausumien hyväksyminen

Hyväksytty täysistunnossa: 04.12.2006

Lähetetty valtioneuvostolle: 21.12.2006

Lausumat

HE 61/2006 - Lausuma 1

Valiokunta: Liikenne- ja viestintävaliokunta

Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin PALKO-järjestelmän kehittämiseksi siten, että sähköinen viranomaisasiointi mahdollistetaan ensi tilassa.

Asiakirjat

Pvm Mietintö
30.11.2006

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö LiVM 27/2006 vp

Pvm

21.12.2006

Eduskunnan vastaus/kirjelmä

Eduskunnan vastaus EV 224/2006 vp

Hallituksen kertomukset ja kertomuksiin liittyvät mietinnöt ja lausunnot

Pvm

28.03.2008

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2007 K 2/2008 vp

Valmistunut

10.06.2008

Mietintö / Lausunto

Liikenne- ja viestintävaliokunnan lausunto LiVL 13/2008 vp

Pvm

27.03.2009

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2008 K 1/2009 vp

Valmistunut

11.06.2009

Mietintö / Lausunto

Liikenne- ja viestintävaliokunnan lausunto LiVL 16/2009 vp

Pvm

30.03.2010

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2009 K 5/2010 vp

Valmistunut

27.05.2010

Mietintö / Lausunto

Liikenne- ja viestintävaliokunnan lausunto LiVL 9/2010 vp