EDUSKUNNAN HYVÄKSYMÄT LAUSUMAT
HE 64/2009

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kuluttajansuojalain 7 luvun, rikoslain 36 luvun 6 §:n ja korkolain 4 §:n muuttamisesta

Lausuman / lausumien hyväksyminen

Hyväksytty täysistunnossa: 20.10.2009

Lähetetty valtioneuvostolle: 03.11.2009

Lausumat

HE 64/2009 - Lausuma 1

Valiokunta: Talousvaliokunta

Eduskunta edellyttää, että hallitus antaa vielä tällä vaalikaudella esityksen lainsäädännöksi, jolla säädetään kulutusluottojen myöntäminen rekisteröintiä edellyttäväksi elinkeinoksi ja näin helpotetaan viranomaisten mahdollisuuksia valvoa pikaluottojen ja muiden kulutusluottojen tarjoajien toimintaa sekä puuttua lainvastaiseen toimintaan sanktioiden avulla mm. poistamalla kulutusluottojen tarjoaja rekisteristä. Valmisteltavalla lainsäädännöllä on pyrittävä turvaamaan myös se, että kulutusluottojen tarjoajilla on riittävä ammattitaito ja että he ovat luotettavia.

Asiakirjat

Pvm Mietintö
07.10.2009

Talousvaliokunnan mietintö TaVM 13/2009 vp

Pvm

03.11.2009

Eduskunnan vastaus/kirjelmä

Eduskunnan vastaus EV 132/2009 vp

Hallituksen kertomukset ja kertomuksiin liittyvät mietinnöt ja lausunnot

Pvm

27.03.2009

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2008 K 1/2009 vp

Valmistunut

17.06.2009

Mietintö / Lausunto

Talousvaliokunnan lausunto TaVL 20/2009 vp

Pvm

30.03.2010

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2009 K 5/2010 vp

Pvm

29.04.2011

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2010 K 2/2011 vp

Valmistunut

22.09.2011

Mietintö / Lausunto

Talousvaliokunnan lausunto TaVL 10/2011 vp