HE 67/1997

EDUSKUNNAN HYVÄKSYMÄT LAUSUMAT
HE 67/1997

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi peruskuivatustoiminnan tukemisesta ja laiksi vesilain muuttamisesta

Lausuman / lausumien hyväksyminen

Hyväksytty täysistunnossa: 30.09.1997

Lausumat

HE 67/1997 - Lausuma 1

Valiokunta: Maa- ja metsätalousvaliokunta

Eduskunta edellyttää, että muun muassa lain soveltamista koskevalla ohjeistuksella huolehditaan siitä, että ojitustoimitusten kustannukset jakautuvat oikeudenmukaisesti ojituksesta eri maankäyttömuodoille koituvan tosiasiallisen hyödyn suhteessa.

Asiakirjat

Pvm Mietintö
19.09.1997

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö MmVM 9/1997 vp

Pvm

30.09.1997

Eduskunnan vastaus/kirjelmä

Eduskunnan vastaus EV 115/1997 vp

​​​​