HE 67/1999

EDUSKUNNAN HYVÄKSYMÄT LAUSUMAT
HE 67/1999

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sotilasvammalain 6 §:n muuttamisesta

Lausuman / lausumien hyväksyminen

Hyväksytty täysistunnossa: 26.10.1999

Lähetetty valtioneuvostolle: 26.10.1999

Lausumat

HE 67/1999 - Lausuma 1

Valiokunta: Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Eduskunta edellyttää hallituksen selvittävän mahdollisuudet alentaa sotilasvammalaissa säädettyä työkyvyttömyysprosenttia, jonka perusteella sotainvalideille järjestetyistä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista aiheutuneet kustannukset korvataan valtion varoista.

Asiakirjat

Pvm Mietintö
13.10.1999

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 15/1999 vp

Pvm

26.10.1999

Eduskunnan vastaus/kirjelmä

Eduskunnan vastaus EV 51/1999 vp

​​​​