HE 67/2006

EDUSKUNNAN HYVÄKSYMÄT LAUSUMAT
HE 67/2006

Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan perustuslaista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lausuman / lausumien hyväksyminen

Hyväksytty täysistunnossa: 05.12.2006

Lähetetty valtioneuvostolle: 05.12.2006

Lausumat

HE 67/2006 - Lausuma 1

Valiokunta: Ulkoasiainvaliokunta

Eduskunta edellyttää, että Euroopan unionin yhteisvastuulausekkeen ja turvatakuulausekkeen vaikutuksista ja toimeenpanoon vaadittavista toimenpiteistä annetaan eduskunnalle selvitys seuraavan vaalikauden alussa.

HE 67/2006 - Lausuma 2

Valiokunta: Ulkoasiainvaliokunta

Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto tiedottaa vastaisuudessa Eurooppa-neuvoston virallisista ja epävirallisista kokouksista eduskunnan asianomaisille valiokunnille myös kirjallisesti.

Asiakirjat

Pvm Mietintö
29.11.2006

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö UaVM 13/2006 vp

Pvm

05.12.2006

Eduskunnan vastaus/kirjelmä

Eduskunnan vastaus EV 218/2006 vp

Hallituksen kertomukset ja kertomuksiin liittyvät mietinnöt ja lausunnot

Pvm

30.03.2007

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2006 K 4/2007 vp

Pvm

28.03.2008

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2007 K 2/2008 vp

Pvm

27.03.2009

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2008 K 1/2009 vp

Pvm

30.03.2010

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2009 K 5/2010 vp

​​​​