EDUSKUNNAN HYVÄKSYMÄT LAUSUMAT
HE 67/2013

Hallituksen esitys eduskunnalle oppilas- ja opiskelijahuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lausuman / lausumien hyväksyminen

Hyväksytty täysistunnossa: 16.12.2013

Lähetetty valtioneuvostolle: 20.12.2013

Lausumat

HE 67/2013 - Lausuma 1

Valiokunta: Sivistysvaliokunta

Eduskunta edellyttää, että opetus- ja kulttuuriministeriö seuraa uudistuksen vaikutuksia oppilashuollon vaikuttavuuteen ja tehostumiseen sekä henkilöstön riittävyyteen ja palvelujen saatavuuteen eri puolilla maata ja antaa asiasta sivistysvaliokunnalle selvityksen kevätistuntokaudella 2018.

Asiakirjat

Pvm Mietintö
11.12.2013

Sivistysvaliokunnan mietintö SiVM 14/2013 vp

Pvm

20.12.2013

Eduskunnan vastaus/kirjelmä

Eduskunnan vastaus EV 218/2013 vp