HE 68/1996

EDUSKUNNAN HYVÄKSYMÄT LAUSUMAT
HE 68/1996

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi alusturvallisuuden valvonnasta annetun lain muuttamisesta

Lausuman / lausumien hyväksyminen

Hyväksytty täysistunnossa: 10.06.1996

Lausumat

HE 68/1996 - Lausuma 1

Valiokunta: Liikennevaliokunta

Eduskunta edellyttää, että hallitus selvittää pikaisesti tulisiko merenkulkulainsäädännössä säätää erikseen valitusviranomaisesta.

Asiakirjat

Pvm Mietintö
31.05.1996

Liikennevaliokunnan mietintö LiVM 5/1996 vp

Pvm

10.06.1996

Eduskunnan vastaus/kirjelmä

Eduskunnan vastaus EV 74/1996 vp

​​​​