HE 68/1997

EDUSKUNNAN HYVÄKSYMÄT LAUSUMAT
HE 68/1997

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kalastuslain muuttamisesta

Lausuman / lausumien hyväksyminen

Hyväksytty täysistunnossa: 26.05.1997

Lausumat

HE 68/1997 - Lausuma 1

Valiokunta: Maa- ja metsätalousvaliokunta

Eduskunta edellyttää, että maa- ja metsätalousvaliokunnalle toimitetaan kuluvan vuoden syyskuun loppuun mennessä selvitys siitä, miten kalastuksen valvonta on toteutunut tämän vuoden alusta kalastuslakiin tulleiden muutosten osalta samoin kuin muutosten vaikutuksista maksukertymään.

Asiakirjat

Pvm Mietintö
23.05.1997

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö MmVM 5/1997 vp

Pvm

26.05.1997

Eduskunnan vastaus/kirjelmä

Eduskunnan vastaus EV 63/1997 vp

Hallituksen kertomukset ja kertomuksiin liittyvät mietinnöt ja lausunnot

Pvm

02.04.2004

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2003 K 1/2004 vp

Valmistunut

17.09.2004

Mietintö / Lausunto

Maa- ja metsätalousvaliokunnan lausunto MmVL 13/2004 vp