HE 68/2005

EDUSKUNNAN HYVÄKSYMÄT LAUSUMAT
HE 68/2005

Hallituksen esitys eduskunnalle sairausvakuutuksen rahoitusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi

Lausuman / lausumien hyväksyminen

Hyväksytty täysistunnossa: 23.11.2005

Lähetetty valtioneuvostolle: 12.12.2005

Lausumat

HE 68/2005 - Lausuma 1

Valiokunta: Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Eduskunta edellyttää, että vuoden 2006 jälkeiselle ajalle kohdistuvaa maksujen nousupainetta seurataan tarkasti ja seurannan perusteella arvioidaan rahoitusvastuiden muutostarpeet tulevia maksuja vahvistettaessa.

Asiakirjat

Pvm Mietintö
10.11.2005

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 22/2005 vp

Pvm

12.12.2005

Eduskunnan vastaus/kirjelmä

Eduskunnan vastaus EV 139/2005 vp

Hallituksen kertomukset ja kertomuksiin liittyvät mietinnöt ja lausunnot

Pvm

31.03.2006

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2005 K 4/2006 vp

Pvm

30.03.2007

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2006 K 4/2007 vp

Pvm

28.03.2008

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2007 K 2/2008 vp

Valmistunut

09.05.2008

Mietintö / Lausunto

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan lausunto StVL 8/2008 vp

Pvm

27.03.2009

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2008 K 1/2009 vp

Valmistunut

17.06.2009

Mietintö / Lausunto

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan lausunto StVL 12/2009 vp

​​​​