HE 7/1997

EDUSKUNNAN HYVÄKSYMÄT LAUSUMAT
HE 7/1997

Hallituksen esitys eduskunnalle Kansaneläkelaitoksen hoitamien etuuslakien muutoksenhakua, itseoikaisua, päätöksen poistamista ja virheen korjaamista koskevien säännösten muuttamisesta

Lausuman / lausumien hyväksyminen

Hyväksytty täysistunnossa: 10.04.1997

Lausumat

HE 7/1997 - Lausuma 1

Valiokunta: Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Eduskunta edellyttää hallituksen esityksen perusteluihin viitaten, että takaisinperintätilanteessa on etuuden saajan vähimmäistoimeentulo aina turvattava. Tämän vaatimuksen turvaamiseksi ja yhdenmukaisen käytännön luomiseksi tarvitaan kansaneläkelaitoksen ohjeistusta takaisinperintätilanteiden varalle.

Asiakirjat

Pvm Mietintö
18.03.1997

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 5/1997 vp

Pvm

10.04.1997

Eduskunnan vastaus/kirjelmä

Eduskunnan vastaus EV 24/1997 vp

​​​​