HE 7/2009

EDUSKUNNAN HYVÄKSYMÄT LAUSUMAT
HE 7/2009

Hallituksen esitys eduskunnalle yliopistolaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi

Lausuman / lausumien hyväksyminen

Hyväksytty täysistunnossa: 16.06.2009

Lähetetty valtioneuvostolle: 02.07.2009

Lausumat

HE 7/2009 - Lausuma 1

Valiokunta: Sivistysvaliokunta

Eduskunta edellyttää, että hallitus seuraa yliopistouudistuksen toteutumista sekä vaikutuksia ja antaa asiasta selvityksen sivistysvaliokunnalle vuoden 2012 kevätistuntokaudella.

HE 7/2009 - Lausuma 2

Valiokunta: Sivistysvaliokunta

Eduskunta edellyttää, että hallitus seuraa, miten yliopistot järjestävät liikuntapalveluja opiskelijoille, ja ryhtyy tarvittaessa toimenpiteisiin opiskelijoiden liikuntamahdollisuuksien edistämiseksi.

HE 7/2009 - Lausuma 3

Valiokunta: Sivistysvaliokunta

Eduskunta edellyttää, että lukukausimaksukokeilun tuloksia arvioidaan huolellisesti ja arvioinnin kriteerit määritellään mahdollisimman nopeasti.

HE 7/2009 - Lausuma 4

Valiokunta: Sivistysvaliokunta

Eduskunta edellyttää, että koulutuksen ja tutkimuksen kehittämiseksi ja laadun turvaamiseksi yliopistoille turvataan riittävä perusrahoitus. Rahoitusta tulee kanavoida tasapuolisesti kaikille tieteenaloille.

HE 7/2009 - Lausuma 5

Valiokunta: Sivistysvaliokunta

Eduskunta edellyttää hallituksen huolehtivan siitä, että yliopistokeskuksille suunnataan vuosittain vähintään nykyisen tasoiset määrärahat.

Asiakirjat

Pvm Mietintö
10.06.2009

Sivistysvaliokunnan mietintö SiVM 5/2009 vp

Pvm

02.07.2009

Eduskunnan vastaus/kirjelmä

Eduskunnan vastaus EV 103/2009 vp

Hallituksen kertomukset ja kertomuksiin liittyvät mietinnöt ja lausunnot

Pvm

30.03.2010

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2009 K 5/2010 vp

Pvm

29.04.2011

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2010 K 2/2011 vp

Pvm

29.03.2012

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2011 K 7/2012 vp