HE 72/2006

EDUSKUNNAN HYVÄKSYMÄT LAUSUMAT
HE 72/2006

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi poliisin hallinnosta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lausuman / lausumien hyväksyminen

Hyväksytty täysistunnossa: 08.12.2006

Lähetetty valtioneuvostolle: 22.12.2006

Lausumat

HE 72/2006 - Lausuma 1

Valiokunta: Hallintovaliokunta

Eduskunta edellyttää hallituksen huolehtivan siitä, että hyvissä ajoin ennen poliisilaitoksen toimialueen muodostamista useammasta kuin yhdestä kihlakunnasta hallintovaliokuntaa informoidaan kirjallisesti muutoshankkeesta perusteluineen.

HE 72/2006 - Lausuma 2

Valiokunta: Hallintovaliokunta

Eduskunta edellyttää hallituksen huolehtivan siitä, että myös poliisin lääninjohdon asema ja tehtävät selvitetään.

Asiakirjat

Pvm Mietintö
23.11.2006

Hallintovaliokunnan mietintö HaVM 24/2006 vp

Pvm

22.12.2006

Eduskunnan vastaus/kirjelmä

Eduskunnan vastaus EV 194/2006 vp

Hallituksen kertomukset ja kertomuksiin liittyvät mietinnöt ja lausunnot

Pvm

28.03.2008

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2007 K 2/2008 vp

Pvm

27.03.2009

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2008 K 1/2009 vp

Pvm

30.03.2010

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2009 K 5/2010 vp

Valmistunut

17.06.2010

Mietintö / Lausunto

Hallintovaliokunnan lausunto HaVL 17/2010 vp