EDUSKUNNAN HYVÄKSYMÄT LAUSUMAT
HE 74/1998

Hallituksen esitys eduskunnalle sakkoa, muuntorangaistusta ja rikesakkoa koskevien säännösten uudistamisesta

Lausuman / lausumien hyväksyminen

Hyväksytty täysistunnossa: 12.02.1999

Lähetetty valtioneuvostolle:

Lausumat

HE 74/1998 - Lausuma 1

Valiokunta: Lakivaliokunta

Eduskunta edellyttää, että päiväsakko- ja rikesakkojärjestelmän muuttamisesta johtuva poliisin voimavarojen vapautuminen käytetään liikennevalvonnan tehostamiseen.

Asiakirjat

Pvm Mietintö
26.01.1999

Lakivaliokunnan mietintö LaVM 25/1998 vp

Pvm

12.02.1999

Eduskunnan vastaus/kirjelmä

Eduskunnan vastaus EV 274/1998 vp

Hallituksen kertomukset ja kertomuksiin liittyvät mietinnöt ja lausunnot

Pvm

02.04.2004

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2003 K 1/2004 vp

Valmistunut

17.06.2004

Mietintö / Lausunto

Lakivaliokunnan lausunto LaVL 15/2004 vp