EDUSKUNNAN HYVÄKSYMÄT LAUSUMAT
HE 75/1996

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työmarkkinatuesta annetun lain muuttamisesta

Lausuman / lausumien hyväksyminen

Hyväksytty täysistunnossa: 18.06.1996

Lähetetty valtioneuvostolle:

Lausumat

HE 75/1996 - Lausuma 1

Valiokunta: Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Eduskunta edellyttää, että työvoimatoimistoille taataan mahdollisuudet antaa nuorille tavanomaista enemmän yksilökohtaista neuvontaa ja ohjausta koulutusvalinnoissaan työtehtäviä uudelleen suuntaamalla, koulutuksella ja tarvittaessa lisäresursseja varaamalla.

HE 75/1996 - Lausuma 2

Valiokunta: Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Eduskunta edellyttää, että työ- ja opetusministeriön sekä sosiaali- ja terveysministeriön on yhteistoiminnassa järjestettävä seuranta lainmuutoksen vaikutuksista työllisyyskoulutuksen laatuun, nuorten toimeentuloon ja työmarkkinoille sijoittumiseen.

HE 75/1996 - Lausuma 3

Valiokunta: Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Eduskunta edellyttää, että kiirehditään erityisesti alle 20-vuotiaiden opintososiaalisiin etuuksiin liittyvien epäkohtien korjaamista.

Asiakirjat

Pvm Mietintö
07.06.1996

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 12/1996 vp

Pvm

18.06.1996

Eduskunnan vastaus/kirjelmä

Eduskunnan vastaus EV 108/1996 vp