HE 75/2013

EDUSKUNNAN HYVÄKSYMÄT LAUSUMAT
HE 75/2013

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi metsälain ja rikoslain 48 a luvun 3 §:n muuttamisesta

Lausuman / lausumien hyväksyminen

Hyväksytty täysistunnossa: 10.12.2013

Lähetetty valtioneuvostolle: 16.12.2013

Lausumat

HE 75/2013 - Lausuma 1

Valiokunta: Maa- ja metsätalousvaliokunta

Eduskunta edellyttää varmistamista lakia alemman tason säännöksillä, etteivät vesat ja siemensyntyiset lehtipuut tavoita havupuuvaltaisilla taimikoilla, muun muassa kuusitaimikoilla, istutustaimien keskipituutta.

HE 75/2013 - Lausuma 2

Valiokunta: Maa- ja metsätalousvaliokunta

Eduskunta edellyttää, että selvitetään vaikutukset siirtymisestä metsälain 11 §:n mukaisten, maanomistajalle taikka hallintaoikeuden tai muun sellaisen erityisen oikeuden haltijalle aiheutuvien taloudellisten menetysten arvioinnissa kuntakohtaisesta tarkastelusta metsäkiinteistökohtaiseen tarkasteluun.

Asiakirjat

Pvm Mietintö
29.11.2013

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö MmVM 13/2013 vp

Pvm

16.12.2013

Eduskunnan vastaus/kirjelmä

Eduskunnan vastaus EV 175/2013 vp

​​​​