HE 76/1995

EDUSKUNNAN HYVÄKSYMÄT LAUSUMAT
HE 76/1995

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ulkomailta tulevan palkansaajan lähdeverosta ja kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta sekä eräiden muiden lakien muuttamisesta

Lausuman / lausumien hyväksyminen

Hyväksytty täysistunnossa: 05.12.1995

Lausumat

HE 76/1995 - Lausuma 1

Valiokunta: Valtiovarainvaliokunta

Eduskunta edellyttää, että hallitus antaa esitykset nyt hyväksyttävien säännösten muuttamiseksi välittömästi, mikäli hyväksytyt muutokset johtavat projektiviennin heikkenemiseen.

Asiakirjat

Pvm Mietintö
24.11.1995

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 45/1995 vp

Pvm

05.12.1995

Eduskunnan vastaus/kirjelmä

Eduskunnan vastaus EV 142/1995 vp