HE 76/2013

EDUSKUNNAN HYVÄKSYMÄT LAUSUMAT
HE 76/2013

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kiinteistöverolain, varojen arvostamisesta verotuksessa annetun lain 30 §:n sekä verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 14 §:n muuttamisesta

Lausuman / lausumien hyväksyminen

Hyväksytty täysistunnossa: 05.11.2013

Lähetetty valtioneuvostolle: 07.11.2013

Lausumat

HE 76/2013 - Lausuma 1

Valiokunta: Valtiovarainvaliokunta

Eduskunta edellyttää, että valtiovarainministeriö selvittää erikseen mahdollisuuden sisällyttää kiinteistövero osaksi ennakkoperintää. Tätä koskeva arvio tulee esittää valtiovarainvaliokunnalle vuoden 2014 aikana.

Asiakirjat

Pvm Mietintö
18.10.2013

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 18/2013 vp

Pvm

07.11.2013

Eduskunnan vastaus/kirjelmä

Eduskunnan vastaus EV 123/2013 vp

​​​​