HE 77/2000

EDUSKUNNAN HYVÄKSYMÄT LAUSUMAT
HE 77/2000

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi perintökaaren 7 luvun muuttamisesta

Lausuman / lausumien hyväksyminen

Hyväksytty täysistunnossa: 13.09.2002

Lähetetty valtioneuvostolle: 19.09.2002

Lausumat

HE 77/2000 - Lausuma 1

Valiokunta: Lakivaliokunta

Eduskunta edellyttää, että perintö- ja lahjaverolakia muutetaan niin, että yritysten ja maatilaomaisuuden arvostussäännöt perintöverotuksessa palautetaan ennen vuotta 1993 vallinneelle tasolle.

HE 77/2000 - Lausuma 2

Valiokunta: Lakivaliokunta

Eduskunta edellyttää, että yritysten ja maatilojen sukupolvenvaihdoksen edistämiseksi luovutaan perintösopimusten kiellosta ja tehdään mahdolliseksi perittävän elinkeino-omaisuuden järkevä sukupolvenvaihdos perittävän elinaikana.

Asiakirjat

Pvm Mietintö
18.06.2002

Lakivaliokunnan mietintö LaVM 15/2002 vp

Pvm

19.09.2002

Eduskunnan vastaus/kirjelmä

Eduskunnan vastaus EV 111/2002 vp

Hallituksen kertomukset ja kertomuksiin liittyvät mietinnöt ja lausunnot

Pvm

02.04.2004

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2003 K 1/2004 vp

Pvm

01.04.2005

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2004 K 3/2005 vp

Pvm

31.03.2006

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2005 K 4/2006 vp

Valmistunut

16.06.2006

Mietintö / Lausunto

Lakivaliokunnan lausunto LaVL 11/2006 vp

​​​​