HE 78/1996

EDUSKUNNAN HYVÄKSYMÄT LAUSUMAT
HE 78/1996

Hallituksen esitys eduskunnalle eräistä epätyypillistä työtä koskevista lainmuutoksista

Lausuman / lausumien hyväksyminen

Hyväksytty täysistunnossa: 17.12.1996

Lausumat

HE 78/1996 - Lausuma 1

Valiokunta: Työasiainvaliokunta

Eduskunta edellyttää, että vuokratyövoiman välitykseen ja käyttöön liittyvät epäkohdat poistetaan.

Asiakirjat

Pvm Mietintö
11.12.1996

Työasiainvaliokunnan mietintö TyVM 18/1996 vp

Pvm

17.12.1996

Eduskunnan vastaus/kirjelmä

Eduskunnan vastaus EV 245/1996 vp

Hallituksen kertomukset ja kertomuksiin liittyvät mietinnöt ja lausunnot

Pvm

02.04.2004

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2003 K 1/2004 vp

Pvm

01.04.2005

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2004 K 3/2005 vp

Pvm

31.03.2006

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2005 K 4/2006 vp

Pvm

30.03.2007

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2006 K 4/2007 vp

Pvm

28.03.2008

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2007 K 2/2008 vp

Pvm

27.03.2009

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2008 K 1/2009 vp

Pvm

30.03.2010

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2009 K 5/2010 vp

Pvm

29.04.2011

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2010 K 2/2011 vp

Pvm

29.03.2012

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2011 K 7/2012 vp

Valmistunut

29.05.2012

Mietintö / Lausunto

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan lausunto TyVL 12/2012 vp