HE 78/2012

EDUSKUNNAN HYVÄKSYMÄT LAUSUMAT
HE 78/2012

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kuluttajansuojalain 7 luvun, eräiden luotonantajien rekisteröinnistä annetun lain sekä korkolain 2 §:n muuttamisesta

Lausuman / lausumien hyväksyminen

Hyväksytty täysistunnossa: 12.02.2013

Lähetetty valtioneuvostolle: 21.02.2013

Lausumat

HE 78/2012 - Lausuma 1

Valiokunta: Talousvaliokunta

Eduskunta edellyttää, että hallitus kehittää keinoja kotitalouksien velkaantumisen syiden ja kehityksen seurantaan ja ryhtyy tarvittaessa lainsäädännöllisiin ja muihin tarvittaviin lisätoimiin velkaantumiskehityksen hillitsemiseksi.

Asiakirjat

Pvm Mietintö
12.12.2012

Talousvaliokunnan mietintö TaVM 15/2012 vp

Pvm

21.02.2013

Eduskunnan vastaus/kirjelmä

Eduskunnan vastaus EV 3/2013 vp

​​​​