HE 80/2000

EDUSKUNNAN HYVÄKSYMÄT LAUSUMAT
HE 80/2000

Hallituksen esitys eduskunnalle menettämisseuraamuksia koskevan lainsäädännön uudistamiseksi

Lausuman / lausumien hyväksyminen

Hyväksytty täysistunnossa: 21.09.2001

Lähetetty valtioneuvostolle: 16.10.2001

Lausumat

HE 80/2000 - Lausuma 1

Valiokunta: Lakivaliokunta

Eduskunta edellyttää, että hallitus seuraa laajennettua hyödyn menettämistä koskevan rikoslain 10 luvun 3 §:n soveltamista ja ryhtyy tarvittaessa toimiin mahdollisten epäkohtien poistamiseksi.

Asiakirjat

Pvm Mietintö
14.06.2001

Lakivaliokunnan mietintö LaVM 14/2001 vp

Pvm

16.10.2001

Eduskunnan vastaus/kirjelmä

Eduskunnan vastaus EV 94/2001 vp

​​​​