HE 80/2004

EDUSKUNNAN HYVÄKSYMÄT LAUSUMAT
HE 80/2004

Hallituksen esitys eduskunnalle vapaaehtoisten eläkevakuutusten tuloverotusta koskevien säännöksien uudistamiseksi

Lausuman / lausumien hyväksyminen

Hyväksytty täysistunnossa: 22.06.2004

Lähetetty valtioneuvostolle: 05.07.2004

Lausumat

HE 80/2004 - Lausuma 1

Valiokunta: Valtiovarainvaliokunta

Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin vakuutus- ja verolainsäädännön kehittämiseksi niin, että vakuutuksenottajalla olisi yleinen oikeus irtisanoa ottamansa eläkevakuutus tai siirtää se vakuutusyhtiöstä toiseen ilman kohtuuttomia vakuutus- tai vero-oikeudellisia seuraamuksia.

Asiakirjat

Pvm Mietintö
17.06.2004

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 9/2004 vp

Pvm

05.07.2004

Eduskunnan vastaus/kirjelmä

Eduskunnan vastaus EV 110/2004 vp

Hallituksen kertomukset ja kertomuksiin liittyvät mietinnöt ja lausunnot

Pvm

01.04.2005

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2004 K 3/2005 vp

Pvm

31.03.2006

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2005 K 4/2006 vp

Pvm

30.03.2007

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2006 K 4/2007 vp

Valmistunut

12.06.2007

Mietintö / Lausunto

Valtiovarainvaliokunnan lausunto VaVL 1/2007 vp

​​​​