EDUSKUNNAN HYVÄKSYMÄT LAUSUMAT
HE 81/2009

Hallituksen esitys eduskunnalle eläinlääkintähuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lausuman / lausumien hyväksyminen

Hyväksytty täysistunnossa: 06.10.2009

Lähetetty valtioneuvostolle: 09.10.2009

Lausumat

HE 81/2009 - Lausuma 1

Valiokunta: Maa- ja metsätalousvaliokunta

Eduskunta edellyttää, että maamme eläinlääkinnän eläinlääkäritarve sekä mahdollinen tarve lisätä koulutettavien eläinlääkäreiden määrää arvioidaan pikaisesti.

Asiakirjat

Pvm Mietintö
29.09.2009

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö MmVM 7/2009 vp

Pvm

09.10.2009

Eduskunnan vastaus/kirjelmä

Eduskunnan vastaus EV 116/2009 vp

Hallituksen kertomukset ja kertomuksiin liittyvät mietinnöt ja lausunnot

Pvm

30.03.2010

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2009 K 5/2010 vp

Pvm

29.04.2011

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2010 K 2/2011 vp

Pvm

29.03.2012

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2011 K 7/2012 vp

Valmistunut

07.06.2012

Mietintö / Lausunto

Maa- ja metsätalousvaliokunnan lausunto MmVL 18/2012 vp