HE 82/2005

EDUSKUNNAN HYVÄKSYMÄT LAUSUMAT
HE 82/2005

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain muuttamisesta

Lausuman / lausumien hyväksyminen

Hyväksytty täysistunnossa: 07.12.2005

Lähetetty valtioneuvostolle: 13.12.2005

Lausumat

HE 82/2005 - Lausuma 1

Valiokunta: Liikenne- ja viestintävaliokunta

Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto uusia radiotoiminnan toimilupia myöntäessään huolehtii siitä, että toimilupamääräykset ovat niin selkeitä ja täsmällisiä, että ne ohjaavat tehokkaasti toimiluvan haltijan harjoittamaa toimintaa, ja siitä, että toimilupaehtojen valvontaa tehostetaan.

Asiakirjat

Pvm Mietintö
29.11.2005

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö LiVM 27/2005 vp

Pvm

13.12.2005

Eduskunnan vastaus/kirjelmä

Eduskunnan vastaus EV 184/2005 vp

Hallituksen kertomukset ja kertomuksiin liittyvät mietinnöt ja lausunnot

Pvm

31.03.2006

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2005 K 4/2006 vp

Valmistunut

05.05.2006

Mietintö / Lausunto

Liikenne- ja viestintävaliokunnan lausunto LiVL 8/2006 vp

Pvm

30.03.2007

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2006 K 4/2007 vp

Valmistunut

07.06.2007

Mietintö / Lausunto

Liikenne- ja viestintävaliokunnan lausunto LiVL 2/2007 vp

Pvm

28.03.2008

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2007 K 2/2008 vp

Valmistunut

10.06.2008

Mietintö / Lausunto

Liikenne- ja viestintävaliokunnan lausunto LiVL 13/2008 vp

Pvm

27.03.2009

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2008 K 1/2009 vp

Valmistunut

11.06.2009

Mietintö / Lausunto

Liikenne- ja viestintävaliokunnan lausunto LiVL 16/2009 vp

Pvm

30.03.2010

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2009 K 5/2010 vp

Valmistunut

27.05.2010

Mietintö / Lausunto

Liikenne- ja viestintävaliokunnan lausunto LiVL 9/2010 vp

​​​​