HE 82/2014

EDUSKUNNAN HYVÄKSYMÄT LAUSUMAT
HE 82/2014

Hallituksen esitys eduskunnalle ilmastolaiksi

Lausuman / lausumien hyväksyminen

Hyväksytty täysistunnossa: 06.03.2015

Lähetetty valtioneuvostolle: 12.05.2015

Lausumat

HE 82/2014 - Lausuma 1

Valiokunta: Ympäristövaliokunta

Eduskunta edellyttää, että ilmastolain toimeenpano ei lisää kansalaisten, yritysten tai maanviljelijöiden hallinnollista taakkaa, vaan ainoastaan ohjaa ja koordinoi viranomaistoimintaa tavoitteiden saavuttamiseksi.

Asiakirjat

Pvm Mietintö
18.02.2015

Ympäristövaliokunnan mietintö YmVM 22/2014 vp

Pvm

12.05.2015

Eduskunnan vastaus/kirjelmä

Eduskunnan vastaus EV 310/2014 vp

​​​​