EDUSKUNNAN HYVÄKSYMÄT LAUSUMAT
HE 84/2008

Hallituksen esitys eduskunnalle alkoholirikoksia koskevien säännösten uudistamisesta

Lausuman / lausumien hyväksyminen

Hyväksytty täysistunnossa: 15.06.2009

Lähetetty valtioneuvostolle: 02.07.2009

Lausumat

HE 84/2008 - Lausuma 1

Valiokunta: Lakivaliokunta

Eduskunta edellyttää, että hallitus selvittää kevätistuntokauden 2010 loppuun mennessä 1.1.2008 voimaan tulleiden alkoholimainontarajoitusten vaikutukset sekä arvioi mielikuvamainontaa koskevien lisätoimenpiteiden tarpeen.

Asiakirjat

Pvm Mietintö
09.06.2009

Lakivaliokunnan mietintö LaVM 11/2009 vp

Pvm

02.07.2009

Eduskunnan vastaus/kirjelmä

Eduskunnan vastaus EV 95/2009 vp

Hallituksen kertomukset ja kertomuksiin liittyvät mietinnöt ja lausunnot

Pvm

30.03.2010

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2009 K 5/2010 vp

Pvm

29.04.2011

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2010 K 2/2011 vp

Pvm

29.03.2012

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2011 K 7/2012 vp